नेतृत्व emitters - इन्फ्रारेड, यूवी, देखिने

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
LS-1300-015

LS-1300-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

1300NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ४,४८२

$24.54000

LS-0405-015

LS-0405-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

405NM INGAN UV LED ASSY

स्टक मा: १६,६११

$9.03000

LS-0940-017

LS-0940-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

940NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ४,८८८

$22.50000

PDI-E804

PDI-E804

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR 880NM 100MA TO-46

स्टक मा: ३,८१२

$28.85000

PDI-E801

PDI-E801

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR 880NM 100MA TO-46

स्टक मा: ४,११०

$26.75917

LS-1300-017

LS-1300-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

1300NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ३,६७३

$32.67000

LS-0905-017

LS-0905-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

905NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ५,२७५

$20.85000

LP-0850-011

LP-0850-011

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

850NM POINT SOURCE LED ASSY

स्टक मा: ४,४८६

$24.52000

LS-0470-015

LS-0470-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

470NM GAN UV LED ASSY

स्टक मा: १६,६११

$9.03000

LS-1550-017

LS-1550-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

1550NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ३,६७३

$32.67000

PDI-E837

PDI-E837

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR VIS MULTI-M 30MA SMD

स्टक मा: २,४४४

$53.19000

LS-0405-014

LS-0405-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

405NM INGAN UV LED ASSY

स्टक मा: ८,५३३

$12.89000

LS-1050-017

LS-1050-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

1050NM AIGAAS LED ASSY

स्टक मा: ३,७१३

$29.62000

PDI-E825

PDI-E825

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR 850NM 100MA TO-46

स्टक मा: ३,४४१

$34.86880

PDI-E833

PDI-E833

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR VIS MULTI-M 30MA SMD

स्टक मा: ३,८८१

$30.91500

LS-0370-015

LS-0370-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

370NM INGAN UV LED ASSY

स्टक मा: ७,१२४

$15.44000

PDI-E809

PDI-E809

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR 880NM 100MA T 1 3/4

स्टक मा: ६,९२८

$15.87600

LS-0525-014

LS-0525-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

525NM GAN UV LED ASSY

स्टक मा: ७,८९०

$13.94000

PDI-E802

PDI-E802

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

EMITTER IR 880NM 100MA TO-46

स्टक मा: ३,३७३

$35.57230

LS-0450-015

LS-0450-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

450NM INGAN UV LED ASSY

स्टक मा: १६,६११

$9.03000

Top