नेतृत्व संकेत - असतत

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
LS-0000-017

LS-0000-017

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

MULTI-WAVELENGHT LED ASSY

स्टक मा: २,८६३

$41.90000

LS-0660-014

LS-0660-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

660NM LED ASSY

स्टक मा: ९,२५१

$11.89000

LS-0630-014

LS-0630-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

630NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: ९,२७४

$11.86000

LS-0610-014

LS-0610-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

610NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: १९,७०१

$7.10617

LS-0590-014

LS-0590-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

590NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: १७,८२६

$7.85333

LS-0565-014

LS-0565-014

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

565NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: ८,८७८

$12.39000

LS-0610-015

LS-0610-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

610NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: २४,०३५

$5.40867

LS-0590-015

LS-0590-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

590NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: २४,०३५

$5.40867

LS-0630-015

LS-0630-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

630NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: २४,०३५

$5.40867

LS-0565-015

LS-0565-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

565NM AIINGAP/GAAS LED ASSY

स्टक मा: २४,०३५

$5.40867

LS-0660-015

LS-0660-015

Luna Optoelectronics (Advanced Photonix)

660NM LED ASSY

स्टक मा: २४,०३५

$5.40867

Top